Medego (เมเดโก้) คืออะไร?

Medego เป็นเว็บไซต์รวมรายชื่อคลีนิคและโรงพยาบาลสำหรับการรักษาและศัลยกรรม อีกทั้งยังมีส่วนของบทความสาระให้ความรู้คำแนะนำทางด้านสุขภาพเพื่อผู้อ่านอีกด้วย

 • Dental
 • Cosmetic/Plastic surgery
 • Fat loss
 • Fertilization
 • Full Medical check-up
 • Heart
 • Brain
 • Liver
 • Spine/Bones
 • Muscle
 • and more…

Book now→