เชื่อว่ามากกว่า 80% ของชาวไทยเองยังไม่เชื่อฝีมือแพทย์ ห…

เชื่อกันได้เลยว่าไม่ว่าจะมีการสำรวจกันสักกี่ครั้ง สิ่งท…

  จากตัวเลขสถิติของการทำศัลยกรรมทุกประเภทตั้งแต่ปี…

หากย้อนกลับไปเมื่อ 10 ปีทีแล้ว การทำศัลยกรรมอาจจะยังไม่…

  หน้าอกหน้าใจถือเป็นสิ่งผู้หญิงทุกคนทั่วทั้งโลกให…

กระแสของความนิยมในการทำศัลยกรรมหน้าอก ที่ดูเหมือนว่าจะไ…

  “ผู้หญิง” อย่าหยุดสวย ไม่ว่าจะเป็นชนชาติไ…

  8 สาเหตุที่เราจำใจทำศัลยกรรม ! ถึงแม้ว่าสังคมไทย…

ผ่านกันไปหลากหลายกระแสแล้วสำหรับกระแสการทำศัลยกรรม ไม่ว…

  เป็นเรื่องธรรมดาไปกันเสียในสังคมไทยและคำว่า “ศัลยกรรม…

Page 1 of 21 2

2014-2016 © Copyrighted by KJV Group Co., Ltd