ในการออกกำลังกายแบบ Cardio มีเป้าหมายคือการทำให้หัวใจแข็งแรง และช่วยเผาผลาญพลังงานส่วนเกินของร่างกาย ส่วนใหญ่คือการวิ่ง ว่ายน้ำ เต้นแอโรบิค ปั่นจักรยาน เป็นต้น

 

heart-1133760_1920

 

สิ่งหนึ่งที่สำคัญมากในการออกกำลังกายแบบ Cardio ก็คือ อัตราการเต้นของหัวใจที่เหมาะสมกับร่างกาย อัตราการเต้นของหัวใจจะเป็นตัวช่วยบอกว่าคุณออกกำลังกายมากหรือน้อยเกินไปหรือเปล่า การออกกำลงกายน้อยเกินไป ก็ไม่เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อสุขภาพ แต่ในขณะเดียวกันการออกกำลังกายที่มากเกินไปก็ทำให้หัวใจทำงานหนัก และส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวได้

หาอัตราการเต้นของหัวใจที่เหมาะสม

เป้าหมายของการออกกำลังแบบ Cardio คือระหว่างการออกกำลังกายให้หัวใจมีการทำงานประมาณ 50 – 80 % ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุด การคำนวณค่าอัตราการเต้นหัวใจสูงสุด (คือการที่หัวใจทำงานเต็ม 100 %) คือตั้งค่าตัวเลข 220 ลบด้วยจำนวนอายุของคุณ เช่น อายุของคุณ คือ 30 ให้นำมาลบออกจากจำนวน 220 คือ 220 – 30 = 190 หมายความว่า อัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดในช่วงอายุของคุณคือ 190 ครั้งต่อนาที

หลังจากนั้นให้วัดอัตราการเต้นของหัวใจในขณะพักโดยการวัดอัตราการเต้นของหัวใจหลังจากตื่นนอนตอนเช้า โดยวัดติดต่อกัน 3 วันแล้วนำมาหาค่าเฉลี่ย สมมุติว่าวัดสามวันได้ค่า 76+74+75 ค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 75 ครั้ง/นาที

คำนวณอัตราการเต้นของหัวใจโดยใช้สูตร

[(อัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด – อัตราการเต้นของหัวใจในขณะพัก) ×%ของการทำงานของหัวใจขณะออกกำลัง] + อัตราการเต้นของหัวใจในขณะพัก

จากตัวอย่าง การออกกำลังกายที่มีความเข้มข้นของการออกแรงของร่างกาย 50 % = 0.50

ดังนั้นอัตราการเต้นของหัวใจขณะออกกำลังกายที่เหมาะสมคือ [(190-75) x 0.50] + 75 = 132 ครั้งต่อนาที

 

จะวัดอัตราการเต้นของหัวใจในขณะออกกำลังกายได้อย่างไร

ปัจจุบันมีอุปกรณ์เสริมสำหรับการออกกำลังกายที่สามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจได้ ซึ่งทำให้เกิดความสะดวกมาขึ้นในการวัดอัตราการเต้นของหัวใจ

blood-pressure-918216_1920

 

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

2014-2016 © Copyrighted by KJV Group Co., Ltd